Jaký je rozdíl mezi sociologií a psychologií?

Psychologie a sociologie jsou úzce související obory, které mohou být velmi matoucí, zejména pro studenty, kteří se snaží vybrat si svou budoucí profesní dráhu. I když se tyto obory zabývají studiem kultury, chování a myšlení lidí, mají velmi odlišné perspektivy.

Obecným cílem těchto oborů je pomoci komunitě porozumět složité dynamice sociálních vztahů, chování, emocí a duševních procesů. Psychologie a sociologie jsou oblíbené obory pro jednotlivce se zájmem o pochopení lidského chování. Podle National-Center-for-Educational-Statistics byla psychologie v letech 2013-2014 čtvrtým nejoblíbenějším titulem ve Spojených státech .

Co Je To Psychologie?

Psychologie je studium mysli a chování malé skupiny nebo jednotlivce namísto společnosti. Zaměřuje se na studium jednotlivce najednou a vytvoření obecného principu, který lze použít k pochopení lidského chování, trendu duševního zdraví a společenských problémů. Profesionální výzkumníci a praktici v této oblasti jsou známí jako psychologové a lze je klasifikovat jako kognitivní nebo sociálně-behaviorální vědce. Všichni psychologové zkoumají různé kognitivní procesy, včetně lásky, inteligence, deprese, hněvu, smutku a stresu.

Značné procento studií v této oblasti zahrnuje hodnocení mozkových funkcí jednotlivce bez zvažování jejich dopadů na komunitu. Psychologie zkoumá mentální a behaviorální procesy, včetně osobnosti, motivace, inteligence, emocí, kognice, vnímání a subjektivních zážitků. Psychologie se snaží porozumět příčinám každé emocionální reakce, kterou jedinec má, aby mohl poskládat dohromady psychologickou skládačku a posílit tak pohodu. Titul v oboru psychologie vede ke kariéře v různých sektorech, včetně sociálních služeb, trestního soudnictví a veřejné správy.

Co Je Sociologie?

Sociologie je studium vzorců sociálních vztahů, společnosti, kultury a sociální interakce lidských bytostí v jejich každodenním životě. Sociologie je sociální věda, která využívá četné techniky kritické analýzy a empirická šetření k vytvoření souboru znalostí o sociální evoluci a společenském řádu. Obecně je definována jako věda o společnosti.

Namísto toho, aby se zaměřovali na jednotlivce, sociologové studují společenské chování tím, že se snaží pochopit, jak vzhled, socioekonomický status, náboženství, etnický původ a pohlaví ovlivňují kulturu společnosti. Sociologové se snaží přiblížit veřejnosti řadu sociálních problémů, jako jsou nerovnosti ve zdravotnictví, ekologický rasismus, obezita, závislost na alkoholu, nerovnosti v manželství a ekonomická nespravedlnost. Sociologie se zabývá tím, jak spolu jednotlivci souvisí a jak se chovají ke společnosti. Sociologové studují aktuální problémy a vyhodnocují, jak to ovlivní komunitu. Sociologové mohou zkoumat pracovní místa v různých oblastech, včetně sociální analýzy a výzkumu, sociálních služeb, lidských zdrojů a sektorů souvisejících se sociální spravedlností.

Dovednosti Požadované Pro Kariéru V Oblasti Sociologie A Psychologie

Sociologové a psychologové musí mít vynikající komunikační a naslouchací dovednosti, protože budou muset komunikovat s ostatními lidmi a také vysvětlovat svá zjištění. Zkušení posluchači vždy dokončí poslech svého publika, než vyvodí závěr. Tato pole vás donutí učit se soukromé věci o jiných lidech; proto musíte být důvěryhodní. Empatie je v těchto oblastech povinná, protože odborníci budou muset jednat s lidmi v obtížných situacích. Sociologové a psychologové musí být kreativní a flexibilní, zejména při jednání s různými lidmi.