Kdo vynalezl záchod?

Moderní splachovací záchody využívají vodu ke shromažďování a odstraňování lidského odpadu odtokem do kanalizace nebo septiku. Archeologové předpokládají, že rané verze splachovacího záchodu používaly civilizace v údolí Indu před více než 5000 lety. Moderní splachovací záchod, jak jej známe dnes, vynalezl navzdory svému dávnému původu v roce 1596 sir John Harington. Haringtonův design zahrnoval misku pro zadržování odpadu a ventil, který vypouštěl vodu z vyvýšené nádrže, aby odpad smyl. 

Design byl pojmenován Ajax a byl poprvé instalován pro britskou královnu Alžbětu I. v Richmondském paláci. Tento design byl používán více než 200 let, dokud technologický pokrok během průmyslové revoluce nevedl k lepšímu a efektivnějšímu modelu. Bylo vynalezeno několik návrhů, ale skotský mechanik Alexander Cummings učinil průlom tím, že v roce 1775 představil S-past. Tato funkce přepracovala splachování zavedením křivky na dně mísy namísto svislého proudění vody. Po spláchnutí sifon zadržuje vodu, která zabraňuje kanalizačním plynům stoupat na povrch a pronikat do koupelny. S-past se však občas zasekla nebo vyschla a vydávala nepříjemný zápach.

Thomas Crapper

V roce 1880 anglický instalatér Thomas Crapper přepracoval S-pasti na U-pasti, což vyřešilo problém předchozí konstrukce. Nový design se ukázal jako efektivní a byl rychle přijat v celé Evropě a Severní Americe. V Londýně v Anglii založil společnost Thomas Crapper & Co., která se stala první společností, která zřídila veřejný showroom, který vystavoval sanitární vybavení. Crapper obhajoval sanitární instalaci a popularizoval instalaci splachovacích záchodů v soukromých domech. Crapperovi se nepřipisuje vynález splachovacího záchodu, ale vlastnil devět patentů, včetně plovoucího míčku. Navrhl také kryt šachty, který umožňoval přístup k údržbě ucpaných kanalizačních systémů. Populární kultura věří, že slangový výraz „crapper“ znamenal záchod vzhledem ke spojení Thomase Crappera s vodovodním příslušenstvím.

Starověké Toalety

Starověké záznamy ukazují, že splachovací záchody používaly bohaté domácnosti v údolí Indu před 5000 lety. Tyto záchody se lišily od splachovacích záchodů, které existují dnes. Byly vyrobeny ze dřeva nebo cihel a měly skluzy, které dopravovaly odpad do uličních kanalizací. Několik domovních kanalizací je napojeno na větší kanalizační potrubí, které ústí do řek. Podobné systémy byly objeveny ve Skotsku , Egyptě , Římě a perských městech. Ve středověku byly žumpy zavedeny pro sběr lidského odpadu z několika domácností a sběrači odpadu je příležitostně vyčistili pro použití v průmyslu hnojiv.